FAQ

Odpovede na často kladené otázky a vysvetlenie niektorých pojmov.

  • Mám povolenie, potrebujem aj realizačný projekt?

    Samotný Einreichplan (projekt pre stavebné povolenie v Rakúsku) by mal byť nakreslený tak, aby stavba bola postaviteľná. Einreichplan však nerieši detailne všetky konštrukcie a to ani nie je jeho úlohou. Na podrobnejšie a detailnejšie vykreslenie slúži práve realizačný projekt. Odpoveď na otázku, či ho potrebujete, nie je jednoznačná. Hranica medzi tým, kedy je a kedy nie je potrebný, je veľmi široká a v mnohom závisí od komplikovanosti plánovanej stavby. Pri jednoduchých a malých stavbách zväčša nie je potrebný, avšak pri komplikovaných projektoch je už viac ako žiadúci. Vďaka lepšiemu premysleniu  konštrukcie a jednotlivých detailov sa môžete vyhnúť dodatočným riešeniam a kompromisom na stavbe, ktoré nemusia byť práve najlacnejšie. Kvalitný realizačný projekt však niečo stojí a zmysel má vtedy, ak dokáže ušetriť pri výstavbe, tie peniaze, ktoré ste za neho zaplatili.