V našom projekčnom štúdiu sa spája kreativita architektov, ktorá zabezpečuje pekne a účelne riešené domy, znalosti stavebných inžinierov, ktoré zabezpečujú postaviteľnosť a ekonomickosť stavby, poznanie rakúských stavebných pomerov a viac ako 250 schválených stavebných povolení, vďaka čomu máte istotu, že navrhnutý dom je možné v Rakúsku postaviť.

Viac ukážok práce našich architektov si môžete pozrieť v sekcii Referencie


Poskytované služby:

 

Predprojektová príprava:

 • poradenstvo pri výbere pozemku
 • geodetické zameranie (výškopis, polohopis)
 • vypracovanie investičného zámeru

 

Projektová činnosť:

 • architektonická štúdia pre všetky druhy stavieb a interiérov
 • vizualizácia stavby
 • projekt pre stavebné povolenie (Einreichplan)
 • energetický certifikát (Energieausweis)
 • zameranie pôvodného stavu
 • projekt pre zmenu stavby pred dokončením
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • realizačný projekt (Polierplan – podrobné riešenie projektu s výkazmi výmer)

 

Inžinierska činnosť:

 • vybavenie úradných rozhodnutí a dokladov (výpis z katastra, zastavovacie podmienky, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudácia stavby...)
 • komunikácia a zastupovanie klienta v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy

 

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na vyžiadanie