Stavba

Stožiare, Wolfsthal_12

V spolupráci s firmou Cegelec, ktorá sa špecializuje na cestné informačné systémy a ktorá je aj dodávateľom elektronických cestných meracích komponentov, sme na ceste z Bergu do obce Wolfsthal inštalovali stožiare, na ktoré sa budú neskôr osádzať meracie prvky. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomto projekte, za perfektné zvládnutie nadmernej administratívy, za dodržanie prísnych bezpečnostných predpisov a za profesionálne odvedenú prácu.


Ing. Ľuboš Dzuriak,
Konateľ firmy D7 BAU GmbH