Stavba

Oporný múr, Wolfsthal_15

Stavba oporného múru z gabiónových košov.

Stavbu komplikoval fakt, že sa múr nachádzal na hlavnej ceste a bolo potrebné obmedziť premávku.